23 Σεπτεμβρίου 2015
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών | Σωρανού Εφεσίου 4 | 115 27 Aθήνα, Ελλάδα
Γλώσσα: Αγγλικά. Ταυτόχρονη διερμηνεία από τα αγγλικά στα ελληνικά θα παρέχεται καθ΄ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα θα είναι σύντομα διαθέσιμες. Το συνέδριο ανοικτού διαλόγου για την Ηγεσία και την Επιχειρηματική Δεοντολογία, τη Διαφάνεια & τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Καινοτομία & την Αειφορία καθώς και την Απασχολησιμότητα, τις Ικανότητες & Δεξιότητες, θα φιλοξενήσει διάσημους διεθνείς ομιλητές όπως εκπροσώπους ελληνικών και ευρωπαϊκών φορέων, καθώς και μεγάλου αριθμού πολυεθνικών επιχειρήσεων.
Γιατί να συμμετάσχετε;

Στο Συνέδριο θα αναπτυχθούν, υπό τη μορφή συζητήσεων μεταξύ διακεκριμένων ομιλητών και του κοινού, τέσσερις θεματικές ενότητες

  • Ηγεσία και Επιχειρηματική Ηθική
  • Διαφάνεια και Ανθρώπινα Δικαιώματα
  • Καινοτομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη
  • Απασχολησιμότητα, Δεξιότητες και Προσόντα

με στόχο την ανάδειξη ενός νέου μοντέλου επιχειρηματικότητας το οποίο επιδιώκει να συνδυάσει τη μακροπρόθεσμη και διατηρήσιμη κερδοφορία των επιχειρήσεων με τη δεοντολογική συμπεριφορά και τους ευρύτερους στόχους για βιώσιμη ανάπτυξη των κοινωνιών μέσα στις οποίες δραστηριοποιούνται και λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Αυτός είναι άλλωστε και ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Διακήρυξης 2020 “Enterprise 2020 Manifesto” η οποία θα παρουσιαστεί επίσημα ως μια κοινή πρωτοβουλία 42 εθνικών Δικτύων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Ευρώπης υπό την καθοδήγηση του CSR Europe.

Ευχαριστούμε
Η εγγραφή σας καταχωρίστηκε επιτυχώς. Για περισσότερες πληροφορίες:
Κα Λιάνα Ζαμάνη τηλ. +30 210 33 87 422 | fax: +30 210 33 87 424 e-mail: lz@csrhellas.org
Back